Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Podporené projekty
PHSR
Separovaný zber
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

Separovaný zber

Babyburza

Aktuálne informácie

 Témy
 

Informácie z regiónu
Informácie z regiónu
(242)
Múzeum oravskej dediny
Múzeum oravskej dediny
(45)
Lyžovanie
Lyžovanie
(81)
Podroháčske folklórne slávnosti
Podroháčske folklórne slávnosti
(14)
Turistika
Turistika
(106)
Recepty z regiónu
Recepty z regiónu
(9)
Habovský kardan
Habovský kardan
(28)
ORAVA
ORAVA
(101)
Samospráva
Samospráva
(220)
Kultúrne a športové podujatia v Zuberci
Kultúrne a športové podujatia v Zuberci
(57)
Kultúrne podujatie v Habovke
Kultúrne podujatie v Habovke
(111)
Horská služba
Horská služba
(45)
Športové aktivity
Športové aktivity
(83)
Staré nôty mladých strún
Staré nôty mladých strún
(4)
Služby
Služby
(9)
Vidiečanova Habovka
Vidiečanova Habovka
(13)

 Posledné aktuality
 

Informácie z regiónu

Svetový deň vody 2019
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne sa ako každoročne aj tento rok zapája do aktivít Svetového dňa vody so zámerom zabezpečiť osvetu, vzdelávanie a prístup verejnosti k informáciám o pitnej vode, ako jednej z najdôležitejších súčasti života človeka. Pri tejto príležitosti dňa 21.03.2019 /štvrtok/ budú odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia v čase od 8.00 do 13.00 hod. poskytovať všetkým záujemcom osobne na adrese: Nemocničná 12 Dolný Kubín /prízemie č. dverí 11, 12 a 13 / alebo telefonicky na telefónnych číslach: 043/5504822, 043/5504823 a 0915 468 180, konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, individuálnych studní ako aj orientačné vyšetrenie prinesenej vzorky pitnej vody /najmä individuálne vodné zdroje/. Priamo na mieste budú orientačne stanovené dva ukazovatele dusitany a dusičnany pomocou testovacích indikátorových prúžkov.

Informácie z regiónu

Zber elektroodpadu
Vážení spoluobčania, oznamujeme vám, že dňa 20.3.2019 (t.j. streda) sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu. Odpad nemusíte nikam nosiť. Stačí, aby ste ho vyložili pred vaše oplotenia. Odtiaľ bude elektrodopad odvezený.

Samospráva

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
Vzhľadom na skutočnosť, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra skončilo dňa 03. marca 2019, na základe vlastnej žiadosti, Obec Habovka v súlade s § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Z uvedeného vyplýva, že voľba sa musí vykonať v termíne do 30. 04. 2019. Deň voľby je stanovený na deň plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 04. 2019. Nakoľko voľba musí byť vyhlásená najneskôr 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce a volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra obce Habovka

Samospráva

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Informácia pre voliča
Rozhodnutie predsedu NR SR


Informácie z regiónu

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Obec Habovka v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že v kalendárnom roku 2018 dosiahla úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 69,3 %.
S dosiahnutou úrovňou sa naša samospráva neuspokojuje a plánujeme v nasledujúcom období dosiahnuť ešte vyššiu úroveň vytriedenia komunálnych odpadov. Zámerom Európskej únie je dosiahnuť úroveň až nad 90 %. Na dosiahnutie takýchto cieľov je však potrebná spolupráca všetkých obyvateľov našej obce, preto Vás prosíme, starajme sa spoločne o čistotu v našej obci dôsledným separovaním odpadu, aby ho čo najmenej skončilo v komunálnom odpade. Po stránke ekonomickej odvoz separovaného odpadu našu obec nestojí nič, ale odvoz komunálneho odpadu nás stojí mesačne okolo 1 250 Eur (údaj za rok 2018). Po stránke kvality nášho života najvyššou odmenou za našu spoločnú námahu bude čisté a zdravé životné prostredie.

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2019 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Samospráva

Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7:00 h do 22:00 h.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do EP
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený


Informácie z regiónu

Pozvánka
Klub dôchodcov a Obecný úrad v Habovke vás pozývajú na spoločné posedenie pri fašiangovej kapustnici, ktoré sa bude konať 13.02.2019 o 14:00 hod. v Pizza Pub v Habovke pri Jednote. Vstupné je 3,-€. Potrebné je prihlásiť sa čo najskôr u pani Emílie Pavlovej č. t.: 043 5395 036 alebo u pani Julky Petrekovej č. t.: 0904 215 370. Tešíme sa na vašu účasť!

Turistika

Turisticko – lyžiarsky prechod ku prameňu Blatnej
Turistický oddiel Darmošľap a TJ Blatná Habovka srdečne pozývajú všetkých na 34. ročník turisticko – lyžiarskeho prechodu Ku prameňu Blatnej. Akcia sa uskutoční v nedeľu 27.1.2019. Zraz účastníkov je o 10.00 hod. pri obchode JEDNOTA v Dedine. Dĺžka celej trasy je približne 15 km. Pôjdeme tradičnou trasou na bežkách od cintorína, cez Bory, nad Múzeum Oravskej dediny po modrej značke až po Zamaňovú. Peší pôjdu Blatnou dolinou. Stretnutie bude pri hlavnej ceste smerom na Kraviarku. Tak ako minulý rok, bude sa podávať bigos a teplý čaj. Zápisné na prechod je 1 EUR.

Informácie z regiónu

Ministerstvo školstva prispeje na opravu strechy ZŠ v Habovke 60 000 EUR
Firma z Čadce, ktorá realizovala strechu na našej ZŠ s MŠ, vykonala neodbornú prácu a cez strešné okná a krytinu zateká. Firma zanikla a nie je možná reklamácia vykonaných prác. Obecný úrad Habovka v roku 2018 preto spracoval potrebnú dokumentáciu k získaniu finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ a zaslal ho na Ministerstvo školstva, ktoré prispelo na jej opravu 60 000,-€.

Kultúrne a športové podujatia v Zuberci

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 19. - 20.1.2019
Preteky sa budú konať v areáli Múzea oravskej dediny v Zuberci na Brestovej cez víkend 19.1. až 20.1.2019. Predbežný štart prvého pretekára bude o 10:00 hodine. Viac info na http://sleddog.zuberec.sk/ms

Turistika

Turistický prechod ku kaplnke Anjela Strážcu
Turistický oddiel Darmošľap vás pozýva v nedeľu dňa 6.1.2019 na zimný turistický prechod ku kaplnke Anjela Strážcu na Lány. Stretneme sa o 11:30 hod. pri kaplnke sv. Márie Magdalény. Túra je vhodná aj pre deti. Každý nech si okrem slaniny alebo klobásy na opekanie vezme aj suché polienko.


Turistika

13. ročník Štefanského výstupu na Skorušinu
Turistický oddiel Darmošľap vás pozýva na 13. ročník Štefanského výstupu na Skorušinu. Zraz účastníkov je v stredu 26.12.2018 o 10:00 hod. pod Maňovou, pôjde sa tradične novým chodníkom cez Mikulovku na Skorušinu. Ak sa výrazne zmenia snehové podmienky, o zmene budeme informovať.


Kultúrne podujatie v Habovke

Vianočná akadémia
Deti a žiaci zo Základnej školy s materskou školou vás v tomto predvianočnom období pozývajú na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 19.12.2018 o 16:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Habovke. Celý program sa bude niesť v duchu vianočných zvykov a tradícií. Príďte si zaspomínať a na chvíľu sa vrátiť späť v tomto uponáhľanom čase. Vašou účasťou a potleskom vyčarujete úsmev na detských tváričkách a my veríme, že pre Vás vytvoríme tú správnu atmosféru Vianoc.

Samospráva

Novela zákona č.39/2006 o veterinárnej starostlivosti
Dňa 6. novembra 2018 vydala EK Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat (ďalej len „VRK 2018/1669“). Podľa čl. 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane SR ruší. Z uvedeného vyplýva, že všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2018 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Informácie z regiónu

Súťaž - Na nový level
Vážení rodičia, milí žiaci, naša škola dostala práve veľmi dôležitú úlohu. Ak ju splní, dostane sa na úplne nový level. Bude vybavená najmodernejšou počítačovou učebňou, revolučným interaktívnym riešením, tlačiarňami, vizualizérom a všetkým, čo k tomu patrí v hodnote až 7 000€. A to nie je všetko. Vy a každý jeden z nás, môže vyhrať ďalšie ceny, ako napríklad, hráčsky PC, notebook, smartfón, elektrickú kolobežku, tlačiareň a 100 ďalších skvelých cien.
Jediné čo musíte urobiť, je navštíviť stránku www.nanovylevel.sk a zahlasovať za našu školu.

Informácie z regiónu

ZIMNÉ A VYKUROVACIE OBDOBIE
Nastáva čas chladného a sychravého počasia, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje obydlia. Toto „vykurovacie obdobie“ je možné charakterizovať aj ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko sa mnohé domácnosti opäť vracajú k vykurovaniu pevným palivom, čo je spôsobené najmä zdražovaním plynu a elektrickej energie. Komíny, dymovody a palivové spotrebiče na pevné palivá sú náročnejšie na ich prevádzkovanie, vykonávanie kontrol, čistenie, ako aj na ich správnu realizáciu a inštaláciu. Občania však toto často podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom. V poslednej dobe najviac požiarov rodinných domov vzniká práve v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies. Chceli by sme Vás týmto upozorniť, že dodržiavaním nasledovných podmienok pre správne prevádzkovanie vykurovacích zariadení môžete predísť vzniku požiaru od vykurovacích telies:

Turistika

Katastrom obce 2018 II.
Cykloturistický oddiel Darmošľap pozýva v nedeľu dňa 11.11.2018 na jesennú turistiku Katastrom obce. Stretneme sa o 11:00 hod. na autobusovej zastávke Pod Klinkovým vŕškom. Trasa: Zastudená - Svinský vršek - Rúbaniská - Mních (1110 m n.m.) - Janovky - Habovka.

Informácie z regiónu

Komunálne voľby 2018 v Habovke
Volebná komisia v jedálni budovy materskej školy. Voliť môžete prísť dnes do 22:00 hod.


Samospráva

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Obec Habovka uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu a do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod. v budove Základnej školy s materskou školou Habovka v školskej jedálni.

Samospráva

Predvolebná diskusia kandidátov na starostu obce Habovka
sa uskutoční dňa 3.11.2018 o 18:30 hod. v sále Kultúrneho domu v Habovke.


Turistika

Sv. omša na symbolickom cintoríne na Zverovke
Dňa 28.10.2018 sa turisti z Darmošľapu Habovka zúčastnili na sv. omši na symbolickom cintoríne na Zverovke. Pešia túra z Habovky na Zverovku a späť merala presne 20 km. Veľká vďaka všetkým, ktorých neodradil ranný dážď a túry sa zúčastnili. Počasie nakoniec vydržalo a po ceste naspäť zasvietilo aj slnko.

• Fotogaléria si môžete pozrieť tu ...
• Fotogaléria na sociálne sieti Facebook ...

Turistika

Sv. omša na symbolickom cintoríne na Zverovke
Turistický oddiel Darmošľap pozýva všetkých na sv. omšu, ktorá bude odslúžená v nedeľu dňa 28.10.2018 na symbolickom cintoríne na Zverovke. Vyrazíme pešo z Habovky od predajne JEDNOTA v Dedine o 9:00 hod. ráno. Trasu si upresníme na mieste.

Kultúrne podujatie v Habovke

Stretnutie dôchodcov
Obecný úrad Habovka srdečne pozýva skôr narodených a všetkých dôchodcov na slávnostné posedenie, ktoré sa uskutoční zajtra t.j. 25.10.2018 v Kultúrnom dome v Habovke po svätej omši, ktorá sa začína o 10.00 hod.

Samospráva

Komunitný plán sociálnych služieb
Vážení spoluobčania, prosíme Vás o vyplnenie dotazníka s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám. Ďakujeme Vám za spoluprácu. Online verzia dotazníka pre obec je dostupná na stránke (na každú otázku je respondent povinný odpovedať) http://bit.ly/2yfIC2b

Informácie z regiónu

OZNAM
Bezbolestná zubná ambulancia MUDr. Pavol Brečka oznamuje svojim pacientom, že končí svoju činnosť dňa 30.11.2018. Žiadame pacientov, aby si vyzdvihli svoju zdravotnú dokumentáciu do uvedeného termínu. Po tomto termíne bude zdravotná dokumentácia premiestnená na príslušný odbor VÚC Žilina.

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2018 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Turistika

Turistický pochod Hranicou katastra
Cykloturistický oddiel Darmošľap Habovka pozýva v nedeľu dňa 21.10.2018 všetkých priaznivcov turistiky na turistický pochod Hranicou katastra. Stretneme sa o 10:00 hod. pri Kaplnke sv. Márie Magdalény. Pôjdeme trasou smerom na Lány - Kaplnka Anjela Strážcu - Vrch Studienky - Biedna - Habovka. Prípadne si trasu upresníme na mieste.

Informácie z regiónu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Oznamujeme, že v termíne od: 26.10.2018 08:00 do: 26.10.2018 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3212831 EIC 24ZSS32128310004 (Habovka 35, Habovka) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. V prípade ďaľších dotazov kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk.

Informácie z regiónu

Sv. omša pri kaplnke Anjela Strážcu
Z dôvodu nepriaznivého počasia sv. omša na Lánoch dnes nebude.

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 28. augusta 2018 (utorok) o 14:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Športové aktivity

Cykloputovanie Podhájska 2018
Cykloturistický oddiel Darmošľap srdečne pozýva na cykloputovanie v okolí Podhájskej. Akcia sa uskutoční v dňoch 19. až 23.9.2018. Ubytovanie s raňajkami je zabezpečené v Penzióne Zlatá rybka. Počet účastníkov je obmedzený na 15 osôb. Vašu účasť je potrebné potvrdiť e-mailom na adresu darmoslap@habovka.sk alebo telefonicky 0905440022 do 17.8.2018. Dopravu osôb a bicyklov do Podhájskej upresníme po tomto termíne. Predbežná cena za ubytovanie a stravu je určená na 15 EUR osoba/noc. V cene bude zabezpečené aj kúpanie v termálnych kúpaliskách.

Samospráva

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy
PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE HABOVKA, KTORÉ SA BUDÚ KONAŤ 10.11.2018 BOLI URČENÉ OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM DŇA 27.7.2018:
1 VOLEBNÝ OBVOD
9 POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

POČET OBYVATEĽOV V OBCI HABOVKA KU DŇU VYHLÁSENIA VOLIEB: 1376.

Podroháčske folklórne slávnosti

43. Podroháčske folklórne slávnosti a Celoštátna súťaž Nositelia tradícií 2018
Podroháčske folklórne slávnosti s viac ako tisíckou účinkujúcich Oravské folklórne leto pokračuje v Zuberci a Oravskom Bielom Potoku 3. – 5. augusta 2018 sviatkom oravského folklóru – 43. Podroháčskymi folklórnymi slávnosťami. Obec Zuberec, Žilinský samosprávny kraj, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a obce Oravský Biely Potok a Habovka pozvali na trojdňový medzinárodný folklórny festival viac ako tisíc účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Poľska, Srbska a z Írska.

Informácie z regiónu

Vyšlo nové číslo Habovčana
Všetkým obyvateľom Habovky bude doručené do poštových schránok. Tí, ktorí sú mimo Habovky majú možnosť si ho stiahnuť v elektronickej podobe kliknutím tu.

Múzeum oravskej dediny

Súkenná nedeľa
V nedeľu 22. júla 2018 vás pozývame do Múzea oravskej dediny v Zuberci na Brestovej na podujatie Súkenná nedeľa. Program sa v múzeu začína o 12,00 hod. ukážkami ubíjania súkna vo valche z Lomnej a ukážkou mletia obilia v mlyne z Novoti. Od 14,00hod. Súkenný odev Oravcov - folklórny program, v ktorom účinkujú ORAVSKÉ DETI z Veľkej Lipnice (PL), Goralská ľudová hudba z Hladovky, Podroháčska ľudová hudba zo Zuberca, Folklórny kolektív BRESTOVÁ. Počas celého dňa ukážky remeselnej výroby. Srdečne pozývame

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 27. júla 2018 (piatok) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Informácie z regiónu

Zber elektroodpadu
Oznamujeme občanom, že dňa 15.08.2018 sa uskutoční zber elektronického odpadu. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Žiadame občanov ak takýto druh odpadu majú, aby ho vyložili pred dom na viditeľné a dostupné miesto.

Turistika

Škapuliarska púť do Trstenej
Cykloturistický oddiel Darmošľap Habovka vás pozýva v nedeľu 15.07.2018 na Škapuliarsku púť do Trstenej. Na námestí o 10.00 hod. bude sv. omša. Odchod je ráno o 7.00 hod. od Kaplnky sv. Márie Magdalény.

Informácie z regiónu

Uzávera cesty počas horského triatlonu ORAVAMAN
Dávame do pozornosti, že v sobotu 14.7. bude v čase od 7:45 do 13:00 uzavretá cesta II. triedy č. 584 medzi Zubercom a Liptovskými Matiašovcami cez horský prechod Huty. V sobotu bude v čase od 10:00 do 13:00 uzavretá premávka od križovatky Prte k Penziónu Pribiskô, nakoľko táto cesta bude určená pre pretekárov na príjazd do depa. Žiadame preto šoférov, aby svoje autá zaparkovali na vyhradenom parkovisku pod Pribiskom v čase do 10:00. Ďakujeme za pochopenie.

Športové aktivity

6. Podroháčska časovka
Niekoľko dní pred športovým sviatkom, horským triatlonom na Slovensku ORAVAMAN, sa bude konať v nedeľu 8.7.2018 podujatie pre všetkých športovcov s názvom Podroháčska časovka. Štart bude v Habovke, prechádzať bude cez Zuberec, otočka pri hájovni smerom na Oravice a naspäť do Habovky. Súťažiť môžu všetci cyklistickí nadšenci a cyklokluby nielen zo Slovenska. Súťažné disciplíny sú aj pre deti. Záverečná „retro“ jazda na starých bicykloch, v tradičnom oblečení iste poteší nielen divákov v podroháčskych obciach Habovke a v Zuberci, kto chce môže sa pridať. Tešíme sa na VÁS.

Informácie z regiónu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín od 15.06.2018 od 07:00 hod. do odvolania.
Kompletné znenie oznamu vo formáte PDF

Informácie z regiónu

Do školy na bicykli
Celonárodná kampaň Do školy na bicykli má za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť žiakov na alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistickú dopravu. Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie. Do tejto kampane sa zapojila aj habovská škola v termíne 28. mája - 1. júna 2018. Každý, kto v tomto týždni prišiel na bicykli, mal možnosť získať kartu Petra Sagana, ktorú si môže vymeniť za zlú známku z ľubovoľného predmetu. Najviac žiakov, ktorí práve v tomto týždni chodili na bicykli bolo z 8. A triedy až 85%, za nimi samozrejme nezaostávali ani šiestaci 69,5 %, či piataci 69 %... Zapojili sa aj žiaci z prvého stupňa. Na bicykli prišli nielen žiaci, ale aj učitelia, kuchárky i upratovačky. V piatok 1. júna sme týždeň bicyklovania, všetci spoločne, zavŕšili okružnou jazdou okolo Habovky. Hlavným cieľom kampane bolo predovšetkým podporiť u detí a mládeže využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku, ale v neposlednom rade aj zvýšiť rozsah a kvalitu dopravnej výchovy detí.

Kultúrne podujatie v Habovke

Vidiečanova Habovka 2018
Srdečne pozývame na celoštátnu súťažnú prehliadku detského hudobného folklóru. Uskutoční sa v dňoch 16. a 17. júna 2018 v kultúrnom dome.


Kultúrne podujatie v Habovke

DEŇ MATIEK
Obec Habovka pozýva všetkých občanov na DEŇ MATIEK 13.05.2018 o 16.00 hod. do kultúrneho domu. V programe vystúpia vaše deti a vnúčatá.

Turistika

Cykloputovanie Studená dolina – Pieniny 2018
V dňoch 8. – 10.6.2018 (piatok, sobota, nedeľa) sa uskutoční už XIX. ročník Cykloputovania Studená dolina – Pieniny 2018.

Športové aktivity

Habovka - Zverovka - Ťatliakova chata
Cykloturistický oddiel Darmošľap pozýva všetkých dňa 6.5.2018, t.j v nedeľu na plánovanú cyklotúru na Zverovku, bývalú Ťatliakovu chatu a späť (30 km, 780 výškových m). Štart o 13.00 hod. pri Hasičárni.

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 07. mája 2018 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Samospráva

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín od 20.04.2018 od 08:00 hod. do odvolania
design & code © 2012 Peter Leginus