Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2019
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Podporené projekty
PHSR
Separovaný zber
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Zámer obce Habovka na zámenu časti obecných pozemkov

Obec Habovka, zastúpená JUDr. Alojzom Lajčinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Habovke na zasadnutí konanom dňa 15.12.2017 uznesením č.61/2017 schválilo:

zámer Obce Habovka – zámena časti obecných pozemkov EKN parcely č. 324/11 a č.9997/53 s pozemkami CKN parcely č.19/4 a č.19/10,
a) zámer zameniť časti obecných pozemkov parcely EKN č. 324/11, zast. plocha a nádvorie o výmere 1768 m2, a p.č. 9997/53, zast. plocha a nádvorie o výmere 6125 m2 zapísaných na LV č.7035 podľa návrhu geometrického plánu o celkovej výmere 86 m2 za časti pozemkov parcely CKN č.19/4, zast. plocha a nádvorie o výmere 435 m2 a CKN č.19/10, ostatná plocha o výmere 122 m2 zapísaných na LV č.8229 podľa návrhu geometrického plánu o celkovej výmere 5 m2, ktorých vlastníkmi sú Daniel Klimek a Ing. Lucia Klimeková v celosti v BSM, E.P.Bárdoša č.239/32, Habovka,
b) rozdiel vo výmere 81 m2 bude doplatený obci za cenu 1,10,-€ za 1 m2 celkom 89,10,-€ z dôvodu vysporiadania pozemkov podľa dlhodobého skutočného užívania,
c) náklady s vyhotovením geometrického plánu a zámennej zmluvy uhradia Daniel Klimek a Ing. Lucia Klimeková.

Prítomní poslanci: Ján Kováľ, Martin Jandura, Ľubomír Makan, Peter Leginus, Peter Bebej, Ing. Matej Jandura, Eduard Lajčin, Mgr. Magdaléna Pilarčíková.
Ospravedlnený poslanec: Tomáš Vitanovec,
Hlasovali - za: Ján Kováľ, Martin Jandura, Ľubomír Makan, Peter Leginus, Peter Bebej, Ing. Matej Jandura, Eduard Lajčin, Mgr. Magdaléna Pilarčíková.
- proti: 0
- zdržali sa: 0

Zdroj: Obec Habovka, pridané/zmenené dňa 18. 12. 2017 o 17:58 hod.

design & code © 2012 Peter Leginus