Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Podporené projekty
PHSR
Separovaný zber
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

Separovaný zber

Babyburza

Vitajte v Habovke,

Habovka je podhorská obec so širokými možnosťami v lete turistiky, v zime lyžovania a zimných športov.
V zime hostia využívajú lyžiarske centrum v Habovke, alebo dve lyžiarske strediská (Janovky, Milotín) v Zuberci (2-3 km). Najideálnejšie lyžiarske podmienky sú však na Zverovke - Spálená dolina (8 km). Na svoje si prídu i hostia, ktorí uprednostňujú bežecké lyžovanie na udržiavaných tratiach, ktoré vedú z Habovky cez Zuberec až na Zverovku. Celoročne je možné využívať termálne kúpaliská v Oraviciach (10 km) a v Aquaparku Tatralandia (28 km). V Oraviciach pribudol moderný novopostavený termálny komplex MEANDER PARK, kde môžete využiť množstvo služieb a relaxovať v príjemnom prostredí. Neustále sa zvyšujúci počet služieb stále zatraktívňuje našu obec a Studená dolina sa stáva cieľom dovolenkárov zo Slovenska a okolitých krajín. Pomocou našej internetovej stránky nájdete aktuálne informácie, ubytovanie, informácie o službách a iných aktivitách nielen v Habovke, ale v celom regióne Studená dolina.

Ubytujte sa s www.habovka.sk
» Drevenica
» Hotel
» Chata
» Penzión
» Samostatná chalupa
» Samostatná prístavba
» Ubytovanie v súkromí

Svetový deň vody 2019
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne sa ako každoročne aj tento rok zapája do aktivít Svetového dňa vody so zámerom zabezpečiť osvetu, vzdelávanie a prístup verejnosti k informáciám o pitnej vode, ako jednej z najdôležitejších súčasti života človeka. Pri tejto príležitosti dňa 21.03.2019 /štvrtok/ budú odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia v čase od 8.00 do 13.00 hod. poskytovať všetkým záujemcom osobne na adrese: Nemocničná 12 Dolný Kubín /prízemie č. dverí 11, 12 a 13 / alebo telefonicky na telefónnych číslach: 043/5504822, 043/5504823 a 0915 468 180, konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, individuálnych studní ako aj orientačné vyšetrenie prinesenej vzorky pitnej vody /najmä individuálne vodné zdroje/. Priamo na mieste budú orientačne stanovené dva ukazovatele dusitany a dusičnany pomocou testovacích indikátorových prúžkov.
.: Pridané (zmenené): 19. 03. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Zber elektroodpadu
Vážení spoluobčania, oznamujeme vám, že dňa 20.3.2019 (t.j. streda) sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu. Odpad nemusíte nikam nosiť. Stačí, aby ste ho vyložili pred vaše oplotenia. Odtiaľ bude elektrodopad odvezený.
.: Pridané (zmenené): 18. 03. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Výsledky prezidentských volieb 2019 v obci Habovka - 1. koloZápisnica o priebehu a výsledku hlasovania

.: Pridané (zmenené): 17. 03. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
Vzhľadom na skutočnosť, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra skončilo dňa 03. marca 2019, na základe vlastnej žiadosti, Obec Habovka v súlade s § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Z uvedeného vyplýva, že voľba sa musí vykonať v termíne do 30. 04. 2019. Deň voľby je stanovený na deň plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 04. 2019. Nakoľko voľba musí byť vyhlásená najneskôr 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce a volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra obce Habovka

.: Pridané (zmenené): 13. 03. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7:00 h do 22:00 h.

Určenie volebnej miestnosti
Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb
Určenie elektronickej adresy
Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie
GDPR - Splnenie informačnej povinnosti


.: Pridané (zmenené): 12. 03. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Informácia pre voliča
Rozhodnutie predsedu NR SR


.: Pridané (zmenené): 08. 03. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Obec Habovka v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že v kalendárnom roku 2018 dosiahla úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 69,3 %.
S dosiahnutou úrovňou sa naša samospráva neuspokojuje a plánujeme v nasledujúcom období dosiahnuť ešte vyššiu úroveň vytriedenia komunálnych odpadov. Zámerom Európskej únie je dosiahnuť úroveň až nad 90 %. Na dosiahnutie takýchto cieľov je však potrebná spolupráca všetkých obyvateľov našej obce, preto Vás prosíme, starajme sa spoločne o čistotu v našej obci dôsledným separovaním odpadu, aby ho čo najmenej skončilo v komunálnom odpade. Po stránke ekonomickej odvoz separovaného odpadu našu obec nestojí nič, ale odvoz komunálneho odpadu nás stojí mesačne okolo 1 250 Eur (údaj za rok 2018). Po stránke kvality nášho života najvyššou odmenou za našu spoločnú námahu bude čisté a zdravé životné prostredie.

.: Pridané (zmenené): 28. 02. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

JPÚ Habovka - oznámenie

.: Pridané (zmenené): 25. 02. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2019 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): 17. 02. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Úspešný projekt Wifi pre teba v obci Habovka

.: Pridané (zmenené): 16. 02. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Výzva na predkladanie ponúk stavby: Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Habovka

Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5 - Vysvetlenie súťažných podkladov

.: Pridané (zmenené): 12. 02. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7:00 h do 22:00 h.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do EP
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený


.: Pridané (zmenené): 12. 02. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka
Klub dôchodcov a Obecný úrad v Habovke vás pozývajú na spoločné posedenie pri fašiangovej kapustnici, ktoré sa bude konať 13.02.2019 o 14:00 hod. v Pizza Pub v Habovke pri Jednote. Vstupné je 3,-€. Potrebné je prihlásiť sa čo najskôr u pani Emílie Pavlovej č. t.: 043 5395 036 alebo u pani Julky Petrekovej č. t.: 0904 215 370. Tešíme sa na vašu účasť!
.: Pridané (zmenené): 12. 02. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

XVI. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE HABOVKA

.: Pridané (zmenené): 03. 02. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Volľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Určenie elektronickej adresy
Určenie volebnej miestnosti
Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb
Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

.: Pridané (zmenené): 30. 01. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

VYHLÁŠKA Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

Dokument vo formáte PDF č. 1
Dokument vo formáte PDF č. 2
Dokument vo formáte PDF č. 3

.: Pridané (zmenené): 28. 01. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Turisticko – lyžiarsky prechod ku prameňu Blatnej
Turistický oddiel Darmošľap a TJ Blatná Habovka srdečne pozývajú všetkých na 34. ročník turisticko – lyžiarskeho prechodu Ku prameňu Blatnej. Akcia sa uskutoční v nedeľu 27.1.2019. Zraz účastníkov je o 10.00 hod. pri obchode JEDNOTA v Dedine. Dĺžka celej trasy je približne 15 km. Pôjdeme tradičnou trasou na bežkách od cintorína, cez Bory, nad Múzeum Oravskej dediny po modrej značke až po Zamaňovú. Peší pôjdu Blatnou dolinou. Stretnutie bude pri hlavnej ceste smerom na Kraviarku. Tak ako minulý rok, bude sa podávať bigos a teplý čaj. Zápisné na prechod je 1 EUR.
.: Pridané (zmenené): 25. 01. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Ministerstvo školstva prispeje na opravu strechy ZŠ v Habovke 60 000 EUR
Firma z Čadce, ktorá realizovala strechu na našej ZŠ s MŠ, vykonala neodbornú prácu a cez strešné okná a krytinu zateká. Firma zanikla a nie je možná reklamácia vykonaných prác. Obecný úrad Habovka v roku 2018 preto spracoval potrebnú dokumentáciu k získaniu finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ a zaslal ho na Ministerstvo školstva, ktoré prispelo na jej opravu 60 000,-€.
.: Pridané (zmenené): 24. 01. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka

.: Pridané (zmenené): 24. 01. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

.: Pridané (zmenené): 22. 01. 2019 :: Zobraz celý článok >>>

design & code © 2012 - 2018 Peter Leginus